Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μοντέλου εκπαίδευσης σε «ένα σχολείο για όλους».

Η αναζήτηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου εκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας δράσης του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE».  H      προσέγγιση    είναι ολιστική.  Προσεγγίζοντας ολιστικά την προοπτική της εκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους στο INCLUDE αναπτύσσονται δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και τους τοπικούς φορείς, με απώτερο στόχο την υποστήριξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο του συμπεριληπτικού χαρακτήρα του σχολείου και της κοινότητας και την έμπρακτη και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία ενός «σχολείου και μιας κοινότητας για όλους». Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται στοιχεία της μεθοδολογίας και ορισμένες από τις βασικές συνιστώσες της αποτελεσματικότητας του μοντέλου όπως διαμορφώνονται μετά την 5ετή έρευνα-δράσης. Η έρευνα-δράση καθώς αποτελεί μια συνεχή διεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εισαγωγή

Η αναζήτηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε «Ένα Σχολείο για Όλους» προϋποθέτει μια ολιστική προσέγγιση εστιασμένη σε κοινωνικό πολιτισμικές παραμέτρους και απομακρυσμένη από ντετερμινιστικές και ιατροκεντρικές προσεγγίσεις (Ευσταθίου, 2015, Σούλης, 2013, Νάνου 2013, Πατσίδου 2011).

H γνώση σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση δομείται μέσα από τις σχέσεις κατά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση ενώ καθορίζεται κοινωνικά μέσα από κώδικες (Vygotsky, 1998). Το κοινωνικό πλαίσιο, με την έννοια αυτή, είναι σημαντικό για τη γνωσιακή και την κοινωνική, ανάπτυξη του ατόμου, ενώ παράλληλα, τα βιολογικά και το κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία αλληλεπιδρούν  με διαφορετικό ρυθμό και επίδραση σε κάθε άτομο (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006, σ.149). Η διαμεσολαβητική, επομένως, λειτουργία του περιβάλλοντος και των προσώπων με τα οποία το παιδί αλληλεπιδρά (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης), θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες παράμετροι για την μάθηση και την ανάπτυξη σε κάθε τομέα.  Σύμφωνα με το Vygotsky  κάθε δεξιότητα αναπτύσσεται σε κοινωνικό και στη συνέχεια σε ατομικό επίπεδο και από «διαπροσωπική διαδικασία μετατρέπεται σε ενδοπροσωπική διαδικασία» (Vygotsky, 1998).

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο κάντε κλικ εδώ