Διαμορφώνοντας ένα συμπεριληπτικό κλίμα στη γειτονιά για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μια πιλοτική έρευνα-δράση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ενίσχυση του συμπεριληπτικού χαρακτήρα του σχολείου δεν αποτελεί υπόθεση αποκλειστικά της εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και των οικογενειών τους μπορεί να βελτιωθούν με κατάλληλες συμπεριληπτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη γειτονιά και έχουν άξονα το παιχνίδι.  Η έρευνα-δράση του Include έχει καταδείξει ότι σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας το παιχνίδι και ιδιαίτερα το ομαδικό παραδοσιακό παιχνίδι πέρα από κάθε άλλη δραστηριότητα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γειτονιά. Η βελτίωση των αλληλεπιδράσεων  στη γειτονιά είχε θετικές συνέπειες αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Διαφάνηκε, ωστόσο, ότι κάθε μορφή παιχνιδιού δεν είναι το ίδιο κατάλληλη για όλα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και ότι το παραδοσιακό παιχνίδι πορκειμένου να γίνει ελκυστικό για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και να τους δώσει το κίνητρο να αλληλεπιράσουν με παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να εμπλουτιστεί με καινοτόμες δράσεις (Νάνου, Γαβριηλίδου,Ραπτοπούλου, 2013).Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης είναι να διερευνήσει πλευρές της εκπαιδευτικής ρομποτικής που να βελτιώνουν τις αλληλεπιδράσεις  μικρών παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και να προσελκύουν παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης σχολικής ηλικίας ώστε να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μαζί τους.  H έρευνα-δράσης είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE» https://include.edu.gr/. Στην εργασία παρουσιάζοται  οι πρακτικές  που ακολουθούνται και τα πρώτα αποτελέσματά τους.

Εισαγωγή

Το νέο «Σχολείο για Όλους» προωθεί την ιδέα της κοινής εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σούλης, 2008). Όμως, αυτή η επιδίωξηδημιουργεί πολλούς προβληματισμούς και εμπόδια στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει μέριμνα ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα που να προωθούν την συμπερίληψη στο σχολείο και δράσεις που να μπορούν να την υποστηρίξουν σε επίπεδο σχολικού πλαισίου. Έχουν βρεθεί μόνο ορισμένα περιβαλλοντικά προγράμματα που επιδιώκουν να προωθήσουν την ανεξαρτησία, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, το σεβασμό και την αλληλεγγύη όλων των παιδιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).Με την παρούσα έρευνα- δράση επιχειρείται να καλυφτεί αυτό το κενό στα πλαίσια της ευρύτερης κοινότητας και πιο συγκεκριμένα στη γειτονιά με τα προγράμματα συμπερίληψης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του σχολείου.

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο κάντε κλικ εδώ