Σχολείο για όλους (1o παλιό σχολείο Τριανδρίας)

Πάρκο Ηρώων, Λεβέντη 2

Τριανδρία

Τηλ/fax : +30 2315 555706

mobil : +30 6946102913

email:

  • include.edu@gmail.com
  • agerisjudo@gmail.com
  • antananou@gmail.com

FB: INCLUDE Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής

https://www.facebook.com/groups/368365423289406/?fref=ts

FB : INCLUDE

https://www.facebook.com/Include-299639563413433/

Back to Top