Το σωματείο μας βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης σε ΚΟΙΝΣΕΠ χωρίς να σταματά τη λειτουργία του και την εθελοντική του δράση.

Back to Top