Η αποστολή μας

Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής,

 «Include» δραστηριοποιείται ως επιστημονικό σωματείο απο το Μάρτιο του 2011 με έδρα του την Τριανδρία Θεσσαλονιίκης

 για να προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Inclusive education).

Είμαστε μια Διεπιστημονική ομάδα με έναν κοινό στόχο. μβλύνουμε τις ανισότητες στην εκπαίδευση ώστε να συμμετέχουν όλοι ισότιμα στο σχολείο και στην κοινότητα και Κανείς να μην Mένει Πίσω.

55_edited.jpg

Tokei Maru

Αφιερώνουμε αυτό το μνημίο  στον Ιάπωνα πλοίαρχο,που έσωσε Έλληνες πρόσφυγες απο την καταστροφή της Σμύρνης το 1922

+30 2315 555706

©2019 by INCLUDE. Proudly created with Wix.com